Hem för de unika

Välkommen till uniQinu AB

 Den unika affärspartnern

Välkommen till uniQinu – där det unika präglar vår vardag.

På uniQinu är vi övertygade om att alla besitter något speciellt, något som skiljer dem åt. Det är därför vårt namn, uniQinu, som kan läsas åt båda hållen, återspeglar vårt åtagande att avslöja det unika i varje individ och arbetsprojekt.


uniQinu är inte bara ett annat företag inom försäljning och marknadsföring. Vi är din partner när det gäller att upptäcka och visa upp det som får dig eller ditt varumärke att sticka ut. Oavsett om du är en dynamisk uppstart, ett etablerat företag eller en visionär entreprenör är vi här för att förstärka din unikhet och hjälpa dig att skina.


Vår strategi är enkel men djupgående: vi arbetar med det "unika i dig." Denna filosofi är kärnan i allt vi gör - från våra engagerade teammedlemmar, som alla bidrar med sin egna skicklighet och expertis, till våra uppskattade kunder, vars särprägel inspirerar oss varje dag.


Förutom sälj- och marknadsföring inom DVH, SVH samt övrig detaljhandel i Sverige,  är uniQinu en betrodd partner inom produktsourcing för kända livsmedelskedjor och detaljhandelsbutiker vilket ger uniQinu enastående insikt och innovation till varje projekt.


Så, oavsett om du söker dynamiska marknadsföringslösningar, strategisk säljrådgivning eller skräddarsydd produktsourcing, är uniQinu här för att lyfta din affär och hjälpa er att sticka ut på en konkurrensutsatt marknad.


Upplev kraften i att urskilja sig från mängden med uniQinu. Låt oss låsa upp det extraordinära - tillsammans.


medinuPrispressade kvalitetsprodukter


Tack vare låga kostnader och en unik förhandlingsförmåga konkurrerar uniQinu AB med de största aktörer på den Svenska marknaden inom egenvård, munvård, kosttillskott samt andra hälsoprodukter.STYRKA

"Oavsett om det är trendiga livsmedelsprodukter, innovativa hushållsartiklar eller exklusiva accessoarer, är vi dedikerade till att leverera lösningar som överträffar dina förväntningar. Med uniQinu kan du lita på att ditt sortiment är i goda händer och att varje produkt är noggrant utvald för att maximera din framgång inom detaljhandeln."

medinu munskydd

Order a face mask at Apohem.se


- Click on one of the masks to make an order.

Are you in need for experienced sales reps?

Är ni i behov av erfarna säljare?

uniQinu takes responsibility for the chain from contract to consumer's purchase decision. Our mission is to, through our good customer relations with stores, chains, restaurants and wholesalers, both get products into the trade and also be responsible for consumers choosing our products.


We will be able to accomplish the task of driving sales and creating growth for our clients thanks to our unique salespeople, who are our joint most important resource. Our network of contacts spreads across several sales channels: grocery trade, service trade, restaurants and wholesalers.


All products have different needs and conditions, we adapt to that through a thorough analysis that helps us jointly find the right efforts and goals.With you as a supplier and part of our growing family, we will always have a straight dialogue.

uniQinu tar ansvaret för kedjan från avtal till konsumentens köpbeslut. Vårt uppdrag är att genom våra goda kundrelationer med butiker, kedjor, restauranger och grossister både få ut produkter i handeln samt även ansvara för att konsumenter väljer just våra produkter.

 

Uppdraget att driva försäljning och skapa tillväxt för våra uppdragsgivare kommer vi att klara tack vare våra unika säljare, som är vår gemensamt viktigaste resurs. Vårt kontaktnät sprider sig över flera säljkanaler: dagligvaruhandeln, servicehandeln, restauranger och grossister.

 

Alla produkter har olika behov och förutsättningar, det anpassar vi oss efter genom en grundlig analys som hjälper oss att gemensamt hitta rätt insatser och mål.

Med dig som leverantör och en del av vår växande familj kommer vi alltid föra en rak dialog. 

unsplash